Internationalisering

Internationalisering is een heel nuttig instrument voor de verdere ontwikkeling van de campus, de leerkrachten en de leerlingen. Het samenwerken over de grenzen heen kan een aanzienlijke meerwaarde en stimulans betekenen. Het leerproces wordt zo natuurlijker, intensiever en boeiender.

KRAS

KRAS is een project waarbij leerlingen van de derde graad zich een jaar lang na de schooluren verdiepen in een mondiaal thema.

Mini-Onderneming

Leerlingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo Mini-onderneming volgens de regels van de kunst: van brainstormen naar missie en doelen.

GWP's

De GWP is een geïntegreerde werkperiode: leren gaat hand in hand met ervaren en ontdekken. Samenwerken, projecten uitwerken, resultaten presenteren, evalueren en bijsturen zijn belangrijke elementen tijdens zo'n periode.

Uitstappen

De ideale les is vaak die buiten het klaslokaal. Dat ideaal is echter vaak niet haalbaar. Via foto- en beeldmateriaal wordt het studieobject noodgedwongen binnen vier muren verkleind voorgesteld. Maar die projectie mag geenszins de buitenschoolse activiteiten vervangen.