2e graad ASOLatijn met wiskunde

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur wiskunde, chemie, fysica en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Latijn met talen

Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.
Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Engels, Frans, Spaans en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Economie met wiskunde

Economie is de studie van de 'huishouding'. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Wiskunde, Chemie, Fysica en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Economie met talen

De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop.
Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen. Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Engels, Frans, Spaans en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Wetenschappen met STEM

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. )
Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.
Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.
In staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; - een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Biologie, Chemie, Fysica, Wiskunde, Competentie ontwikkeling, ict en 2 uur STEM extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.
Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.
Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept.
Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Spaans, ICT, Filosofie en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Sportwetenschappen

De naam van de studierichting zegt het zelf: er wordt vertrokken vanuit sportsituaties of sportgerelateerde contexten om je te laten kennismaken met de wetenschappen.
Via de vakken biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Biologie, Chemie, Fysica, Wiskunde, Competentie ontwikkeling en 3 uur Sport extra in het complementaire deel van de lessenrooster.