2e graad BSOVerzorging - voeding

In het beroepssecundair onderwijs ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene vakken.
Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep.
Het beroepssecundair onderwijs bereidt je voor op de uitoefening van een beroep en is niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs.
Een van de speerpunten van onze school is "zorg dragen" voor ieder in de maatschappij.
Onze ervaren praktijk leerkrachten staan te popelen om jullie kinderen te laten openbloeien naar zorgzame medeburgers

Deze beroepsopleiding is bedoeld voor handige jongeren met veel verantwoordelijkheidsgevoel die bovendien belangstelling hebben voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen.
Graag werken met en/of voor mensen is noodzakelijk.

In de 2e graad leer je vooral veel over huishouding:

Je leert over sociale relaties, gezonde voeding en krijgt een basiskennis over ziekenzorg.
Je moet bereid zijn mensen te verzorgen of ze nu jong of oud zijn, man of vrouw… .
Het accent ligt hierbij op zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving.