"GWP's"

Elk jaar spenderen onze leerlingen een week van het schooljaar aan een GWP.
Traditioneel gaat in de week voor de lentevakantie de GWP (Geïntegreerde Werk Periode) door.

Wij willen de leerlingen leren om van huis te zijn om zo hun zelf­standig­heid, zelf­red­zaamheid en weer­baarheid te ver­hogen en om hun wereldbeeld te verruimen.
Zij leren elkaar kennen in een andere omgeving dan de school, zodat men meer en beter begrip voor elkaar kan opbrengen.
Het is een week waarin les wordt gegeven buiten het normale kader.

Een groot deel van onze vak­over­schrijdende eind­termen (sociale vaardigheden, burgerzin, milieu­educatie, gezondheids­educatie, …) bereiken we via dit project.
Het is daarom zeer belangrijk dat iedere leerling hieraan participeert. Gezien de financiële impact wordt gewerkt met een door de school opgezet spaar­plan..