Minicrèche Habibi

Als minicrèche staan wij in voor kwalitatieve opvang voor alle kinderen van 2 maanden tot 2,5 à 3 jaar.

Basisschool De Tandem

In Basisschool De Tandem
wordt dag na dag
sterk en kwalitatief onderwijs geleverd.

Leefschool Het Droomschip

Wat ik hoor, vergeet ik,
wat ik zie, herinner ik me,
wat ik doe, ken ik!

Atheneum De Tandem

Wij bieden optimale ontwikkelingskansen aan onze leerlingen en begeleiden hen zo dat zij kunnen opgroeien tot
gelukkige, positief denkende en kritische jongeren.
Onze school biedt ruimte aan ieder kind
om zich maximaal te ontplooien.

Leefschool De Tandem

Totaliteitsonderwijs door projectmatige benadering.
We vertrekken zoveel mogelijk
vanuit de leefwereld en de belangstelling van jongeren.
Wat boeit hen? Wat houdt hen bezig?
Dat zijn de kernvragen van waaruit wij vertrekken.