"KRAS"

KRAS is een project waarbij leerlingen van de derde graad zich een jaar lang na de schooluren verdiepen in een mondiaal thema.
Ze vertegenwoordigen elk schooljaar in groepjes een land, bedrijf of organisatie en leggen zich toe op het debat rond voedsel, globalisering, waardig Werk, migratie, macht, klimaat, bezit.

De leerlingen leren hoe democratie werkt en hoe men door dialoog tot oplossingen komt. Er zijn zeven bijeenkomsten verspreid over het schooljaar.
Het eerste deel van het traject bestaat uit een rollenspel waarin de leerlingen in de huid kruipen van het land, bedrijf of organisatie die zij vertegenwoordigen.
Vanuit die rol bediscussiëren ze de wereldproblemen

In het tweede deel van het traject bevragen ze het lokale middenveld en trekken vervolgens naar het lokale beleid om de burgemeester en schepen het vuur aan de schenen te leggen.

Als kers op de taart is er dan de nationale slotzitting waarbij de leerlingen als volwaardige parlementsleden in de kamer en senaat en in het Vlaams Parlement hun voorstellen verdedigen. .