Leerlingenraad

Leerlingen hebben recht op inspraak.


De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.
Doel van de leerlingenraad?

 • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid. (leerlingen kunnen meedenken, meepraten, en meewerken aan het schoolbeleid?)
 • Het bevorderen van de goede sfeer op school.

Taken van de leerlingenraad.

 • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie;
 • Het kenbaar maken van problemen en noden;
 • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen;
 • Meewerken aan activiteiten en acties.

Samenstelling

 • Eén democratisch verkozen leerling uit elke klas;
 • eén begeleidende leerkracht.

Leerlingen hebben recht op inspraak.


De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.
Doel van de leerlingenraad?

 • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid. (leerlingen kunnen meedenken, meepraten, en meewerken aan het schoolbeleid?)
 • Het bevorderen van de goede sfeer op school.

Taken van de leerlingenraad.

 • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie;
 • Het kenbaar maken van problemen en noden;
 • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen;
 • Meewerken aan activiteiten en acties.

Samenstelling

 • Eén democratisch verkozen leerling uit elke klas;
 • eén begeleidende leerkracht.