"Leerlingenraad"

Leerlingen hebben recht op inspraak.


De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.
Doel van de leerlingenraad?

Taken van de leerlingenraad.

Samenstelling