Schoolreglement

Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de leerlingen en hun ouders hebben.

Schoolrestaurant

Je kiest samen met je ouders bij het begin van het schooljaar voor een middagmaalsysteem.

Team

Wij staan klaar om jullie kinderen met open armen te ontvangen op onze school.
Maar wie is wie ?

Smartschool

Smartschool is een digitaal leerplatform dat toegang biedt tot een leeromgeving waarin je met leerkrachten vakgebonden informatie, bestanden, enz. kan uitwisselen

Dagindeling

De lessen lopen ‘s morgens
van 8.15 tot 12.35 uur.
‘s Namiddags is er les
van 13.25 tot 15.05 uur (of tot 15.55 uur).