"Schoolraad"

Schoolraad
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.
De schoolraad is samengesteld uit:

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.
Rechtstreeks verkozen uit en door de ouders:

Gecoöpteerden uit de SEC-milieus:

Rechtstreeks verkozen uit en door het personeel:

De leerlingen die vertegenwoordigd zijn in de schoolraad zijn