"Smartschool"

Deontologische code betreffende Smartschool
Smartschool is een digitaal leerplatform dat toegang biedt tot een leeromgeving waarin je:

Dit is het webadres van onze smartschool http://tandem.smartschool.be

De school heeft een deontologische code of leefregels opgesteld ivm het gebruik van smartchool.
De deontologische code vind je terug in bijlage 7 in het schoolreglement of kan je hier online belijken en downloaden.

Volgende modules van smartschool worden op onze school actief gebruikt: