"Soda Attest"

Het is voor de werkgever een hele uitdaging om werknemers te vinden die hun job op een kwaliteitsvolle manier uitvoeren.
Via het SODA-attest geven we werkgevers de kans om in direct contact te komen met leerlingen die voldoen aan hun verwachtingen.
Het SODA-attest wil fungeren als een extra selectiecriterium voor potentiële werkgevers bij het aanwerven van arbeidskrachten.
Het biedt een garantie en zekerheid aan bedrijven dat zij door SODA-leerlingen aan te werven, diegenen met de beste professionele attitude binnenhalen.
Het doet bedrijven focussen op datgene waar het echt om draait: attitudes.