"Thuis- en bejaardenzorg"

In het BSO bestaan heel wat 7e jaren (derde leerjaren van de derde graad BSO).
Het volgen van zo’n jaar levert je niet alleen een doorgedreven specialisatie in je vakdomein, maar ook een diploma secundair onderwijs.

Lessentabel

Thuis- en bejaardenzorg
Vak Aantal uren per week
Godsdienst / Zedenleer 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Praktijk huishoudkunde 1
Praktijk vezorging 1
Praktijk opvoedkunde 1
Huishoudkunde 1
Opvoedkunde 2
Verzorging 2
Stage verzorging 8
Stage Huishoudkunde 4
Huishoudkunde tv 2
Totaal 34

"Kinderzorg"

In het BSO bestaan heel wat 7e jaren (derde leerjaren van de derde graad BSO).
Het volgen van zo’n jaar levert je niet alleen een doorgedreven specialisatie in je vakdomein, maar ook een diploma secundair onderwijs.

Lessentabel

Kinderzorg
Vak Aantal uren per week
Godsdienst / Zedenleer 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Expressie 2
Praktijk vezorging 1
Praktijk opvoedkunde 2
Opvoedkunde 4
Verzorging 1
Stage verzorging 2
Stage Opvoedkunde 6
Stage verzorging/opvoedkunde 2
Huishoudkunde tv 2
Totaal 34