ASO

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Deze richtingen bereiden je voor op het verder studeren in het hoger onderwijs.

TSO

Dit zijn technische studierichtingen, waarvan Atheneum De Tandem eerder de “zachte” richtingen aanbiedt. Deze richtingen bereiden je voor op zowel een beroep of hogere studies.

BSO

In het beroepssecundair onderwijs ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. Het beroepssecundair onderwijs bereidt je voor op de uitoefening van een beroep en is niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs.