2e graad TSO

Handel met informatica

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor:

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht… staat centraal. Je leert rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector. Men verwacht dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken. In economie leer je over economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen…
Je krijgt een basis van burgerlijk en handelsrecht en sociale en fiscale wetgeving. Je leert het magazijn en de leveranciers- en klantenadministratie organiseren. De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, de kassa …komen aan bod in verkoopstechnieken. Je leert een verkoopsgesprek voeren. Je leert tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en de basis van programmeren.

Lichamelijke opvoeding sport

Het globale studiepakket van Lichamelijke opvoeding en sport is minder theoretisch-wetenschappelijk dan Sportwetenschappen (ASO).

De beoordelingseisen van de sportvakken daarentegen vallen zwaarder uit.
Er staan in deze studierichting dan ook dubbel zoveel lestijden hiervan op het programma.

Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt.
De sporten kunnen verschillen van school tot school. …

De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fairplay, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.

Theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen.