"Uitstappen"

«Kinderen van drie à vier jaar zijn erg nieuwsgierig», zegt motivatiepsycholoog Willy Lens in Klasse.
«Ze vragen voortdurend naar het hoe en waarom van wat ze zien, horen en meemaken.
Deze leergierigheid blijft bij de meeste leerlingen vrij sterk tot op het einde van het lager onderwijs. In het secundair onderwijs neemt de intrinsieke leermotivatie zeer snel af.
Het is alsof scholen de drang naar kennis en ontdekken niet kunnen aanspreken.
Erger nog, deze spontane, natuurlijke behoefte bij leerlingen doet verdwijnen.»

Om die intrinsieke motiviatie van onze leerlingen te versterken organiseren we als school tal van uitstappen die de realiteit en het studieobject dichter bij de leerlingen brengen.