Visie en missie

Wij willen leerlingen steunen in hun groei naar volwassenheid en hebben daarom zowel aandacht voor een evenwichtig verwerven van kennis en vaardigheden als voor attitudevorming.

Zorgcoach

Onze visie op het vlak van zorgcoaching
is opgebouwd volgens het zorgcontinuüm.
Zorgcoaching op onze school is uitgewerkt volgens het drielijnenmodel.

Soda-Attest

We willen aan de hand van het SODA-attest
leerlingen belonen voor een professionele attitude
op vlak van Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken. Leerlingen uit elke graad kunnen zich kandidaat stellen.

Ouderraad

Gemotiveerde ouders die hun schouders zetten onder verschillende sociale projecten om het welbevinden van hun kinderen op school te optimaliseren.

Schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur,
bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.