Bedrijf en OrganistieVisie op de studierichting

Bedrijf en organisatie is een economisch gerichte studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie en Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte een beperkt aantal onderdelen van economische wetenschappen (algemene economie en vooral bedrijfswetenschappen) aan bod. Bedrijfswetenschappen worden hier toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van kantoorsoftware aan bod.

Leerlingprofiel

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij ze een aantal beroepssectoren verkennen (boekhouden, HR, sales en logistiek) en diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik

Toekomstperspectief op onze school en daarna