Onze school

Card image

Missie en visie

Wij willen leerlingen steunen in hun groei naar volwassenheid en hebben daarom zowel aandacht voor een evenwichtig verwerven van kennis en vaardigheden als voor attitudevorming.

Card image

Schoolreglement

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om je optimaal te begeleiden. Terecht verwacht je van onze school kwaliteitsonderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Card image

Leefschool 1e graad

Op onze school kan je in de 1e graad kiezen om les te volgen in de leefschool of in het atheneum. Wat je ook kiest, weet dat je dan sowieso kiest voor kwaliteitsvol onderwijs.

Card image

Attitude op school

Omdat we als school veel aandacht hebben voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen zal via het rapport ook een beoordeling en evolutie terug te vinden zijn van een viertal attitudes die we van onze leerlingen verwachten.

Card image

Advies en overleg

Advies van en overleg met leerlingen, ouders en de schoolomgeving vinden wij als school belangrijk.

Card image

Missie en visie

Wij willen leerlingen steunen in hun groei naar volwassenheid en hebben daarom zowel aandacht voor een evenwichtig verwerven van kennis en vaardigheden als voor attitudevorming.

Card image

Schoolreglement

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om je optimaal te begeleiden. Terecht verwacht je van onze school kwaliteitsonderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Card image

Leefschool 1e graad

Op onze school kan je in de 1e graad kiezen om les te volgen in de leefschool of in het atheneum. Wat je ook kiest, weet dat je dan sowieso kiest voor kwaliteitsvol onderwijs.

Card image

Attitude op school

Omdat we als school veel aandacht hebben voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen zal via het rapport ook een beoordeling en evolutie terug te vinden zijn van een viertal attitudes die we van onze leerlingen verwachten.

Card image

Advies en overleg

Advies van en overleg met leerlingen, ouders en de schoolomgeving vinden wij als school belangrijk.

Card image

Missie en visie

Wij willen leerlingen steunen in hun groei naar volwassenheid en hebben daarom zowel aandacht voor een evenwichtig verwerven van kennis en vaardigheden als voor attitudevorming.

Card image

Visie op zorg

Onze visie op het vlak van zorgcoaching is opgebouwd volgens het zorgcontinuüm. Zorgcoaching op onze school is uitgewerkt volgens het drielijnenmodel.

Card image

Leefschool 1e graad

Op onze school kan je in de 1e graad kiezen om les te volgen in de leefschool of in het atheneum. Wat je ook kiest, weet dat je dan sowieso kiest voor kwaliteitsvol onderwijs.

Card image

Attitude op school

Omdat we als school veel aandacht hebben voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen zal via het rapport ook een beoordeling en evolutie terug te vinden zijn van een viertal attitudes die we van onze leerlingen verwachten.

Card image

Advies en overleg

Advies van en overleg met leerlingen, ouders en de schoolomgeving vinden wij als school belangrijk.

Card image

Schoolreglement

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om je optimaal te begeleiden. Terecht verwacht je van onze school kwaliteitsonderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.