Humane WetenschappenVisie op de studierichting

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader

Leerlingprofiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte; is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen; is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen; verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement; wil nadenken over essentiële levensvragen; is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur; gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen; is geboeid door de actualiteit

Toekomstperspectief op onze school en daarna