Advies en overleg

Advies van en overleg met leerlingen, ouders en de schoolomgeving vinden wij als school belangrijk. We vinden het nodig ons beleid en onze werking af te toetsen aan de ervaringen van alle betrokken partijen om zo sterker in onze schoenen te staan en onze leerlingen optimaal te ondersteunen. Hieronder vind u meer info over een aantal van deze adviesorganen terug.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.

Doel van de leerlingenraad?
 • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid. (leerlingen kunnen meedenken, meepraten, en meewerken aan het schoolbeleid?)
 • Het bevorderen van de goede sfeer op school.
Taken van de leerlingenraad:
 • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie;
 • Het kenbaar maken van problemen en noden;
 • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen;
 • Meewerken aan activiteiten en acties.

Ouderraad
Wij zijn wij?
 • We zijn een paar enthousiaste ouders en willen ons steentje bijdragen om van onze school een bloeiende campus te maken.
Wat doen wij?
 • Wij denken mee na over het schoolbeleid en geven er ook mee vorm aan, een platform voor nieuwe ideeën en verwachtingen dus. Tevens zijn wij een klankbord voor de verschillende participanten: leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, …

We staan voor een open en warme communicatie. Daarnaast proberen wij ook aanwezig te zijn op de scharniermomenten van het schooljaar zoals infomomenten voor nieuwe ouders, opendeurdagen,… Heb je ook interesse om mee te bouwen aan ons gezamenlijk project? Je kan ons steeds bereiken via onze smartschoolaccount.

Schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld. Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 leden verkozen door en uit het personeel;
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
 • de directeur van de school;
 • 2 leden aangewezen door de leerlingenraad of verkozen door en uit de leerlingen.

Advies van en overleg met leerlingen, ouders en de schoolomgeving vinden wij als school belangrijk. We vinden het nodig ons beleid en onze werking af te toetsen aan de ervaringen van alle betrokken partijen om zo sterker in onze schoenen te staan en onze leerlingen optimaal te ondersteunen. Hieronder vind u meer info over een aantal van deze adviesorganen terug.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.

Doel van de leerlingenraad?
 • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid. (leerlingen kunnen meedenken, meepraten, en meewerken aan het schoolbeleid?)
 • Het bevorderen van de goede sfeer op school.
Taken van de leerlingenraad:
 • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie;
 • Het kenbaar maken van problemen en noden;
 • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen;
 • Meewerken aan activiteiten en acties.

Ouderraad
Wij zijn wij?
 • We zijn een paar enthousiaste ouders en willen ons steentje bijdragen om van onze school een bloeiende campus te maken.
Wat doen wij?
 • Wij denken mee na over het schoolbeleid en geven er ook mee vorm aan, een platform voor nieuwe ideeën en verwachtingen dus. Tevens zijn wij een klankbord voor de verschillende participanten: leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, …

We staan voor een open en warme communicatie. Daarnaast proberen wij ook aanwezig te zijn op de scharniermomenten van het schooljaar zoals infomomenten voor nieuwe ouders, opendeurdagen,… Heb je ook interesse om mee te bouwen aan ons gezamenlijk project? Je kan ons steeds bereiken via onze smartschoolaccount.

Schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld. Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 leden verkozen door en uit het personeel;
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
 • de directeur van de school;
 • 2 leden aangewezen door de leerlingenraad of verkozen door en uit de leerlingen.