Eerste graad B-stroom* Voor leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning worden twee lesuren uit dit blok vervangen door een versterkingsblok

FLEX-VERDIEPEN/FLEX-VERSTERKEN

 

In het eerste jaar B-stroom worden de lesuren FLEX-verdiepen met de module Life & technics+ ingevuld. Binnen deze module wordt het vak Life & technics uit de basisvorming verder uitgediept met focus op techniek uit de zachte sector.

 

In het tweede jaar B-stroom worden de lesuren FLEX-verdiepen met de module Crea+ ingevuld. Binnen deze module wordt het vak Crea uit het eerste jaar verder uitgediept. Een creatieve geest is namelijk onmisbaar in de verzorgende sector.

 

Voor leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning worden twee lesuren vervangen door een versterkingsblok (FLEX-versterken). Dit houdt in dat de leerlingen tijdens deze twee lesuren bijgewerkt worden voor de vakken uit de basisvorming met mindere resultaten. Het is de klassenraad die beslist wanneer de leerlingen nood hebben aan versterking. Mits een positieve evolutie is er een terugkeren naar het verdiepingsblok mogelijk.

BASISOPTIE

 

In eerste plaats is de gekozen basisoptie een verkenning van de eigen capaciteiten, talenten en interesses. De gekozen basisoptie is nog geen definitieve keuze voor de resterende schoolloopbaan. In onze school bieden wij in het tweede jaar B-stroom één basisoptie aan:

Maatschappij en welzijn (mode-voeding-verzorging): In de basisoptie ‘Maatschappij en welzijn’ staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij, centraal. Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en heeft als doel hen te laten kennismaken met de interessegebieden mode, voeding en verzorging. In de B-stroom wordt gefocust op de praktische relevantie en op toepassingen voor en door de leerlingen zelf.