Internationalisering

Internationalisering is een heel nuttig instrument voor de verdere ontwikkeling van de campus, de leerkrachten en de leerlingen. Het samenwerken over de grenzen heen kan een aanzienlijke meerwaarde en stimulans betekenen. Het leerproces wordt zo natuurlijker, intensiever en boeiender.

Projecten: