Didactische uitstappen en GWP’s

Om die intrinsieke motiviatie van onze leerlingen te versterken organiseren we als school tal van uitstappen die de realiteit en het studieobject dichter bij de leerlingen brengen.

Elk jaar spenderen onze leerlingen ook een week van het schooljaar aan een GWP. Traditioneel gaat in de week voor de lentevakantie de GWP (Geïntegreerde Werk Periode) door. Wij willen de leerlingen leren om van huis te zijn om zo hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid te verhogen en om hun wereldbeeld te verruimen. Zij leren elkaar kennen in een andere omgeving dan de school, zodat men meer en beter begrip voor elkaar kan opbrengen. Het is een week waarin les wordt gegeven buiten het normale kader.

Een groot deel van onze eind­termen (sociale vaardigheden, burgerzin, milieueducatie, gezondheidseducatie, …) bereiken we via dit project. Het is daarom zeer belangrijk dat iedere leerling hieraan participeert. Gezien de financiële impact wordt gewerkt met een door de school opgezet spaarplan.

Om die intrinsieke motiviatie van onze leerlingen te versterken organiseren we als school tal van uitstappen die de realiteit en het studieobject dichter bij de leerlingen brengen.

Elk jaar spenderen onze leerlingen ook een week van het schooljaar aan een GWP. Traditioneel gaat in de week voor de lentevakantie de GWP (Geïntegreerde Werk Periode) door. Wij willen de leerlingen leren om van huis te zijn om zo hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid te verhogen en om hun wereldbeeld te verruimen. Zij leren elkaar kennen in een andere omgeving dan de school, zodat men meer en beter begrip voor elkaar kan opbrengen. Het is een week waarin les wordt gegeven buiten het normale kader.

Een groot deel van onze eind­termen (sociale vaardigheden, burgerzin, milieueducatie, gezondheidseducatie, …) bereiken we via dit project. Het is daarom zeer belangrijk dat iedere leerling hieraan participeert. Gezien de financiële impact wordt gewerkt met een door de school opgezet spaarplan.