Leefschool 1e graad

Op onze school kan je in de 1e graad kiezen om les te volgen in de leefschool of in het atheneum. Wat je ook kiest, weet dat je dan sowieso kiest voor kwaliteitsvol onderwijs. Er zijn namelijk heel wat gelijkenissen tussen beiden. Zowel in de leefschool als het atheneum worden dezelfde kernwaarden van onze school gedragen. Ook zullen steeds gepassioneerde leerkrachten lesgeven over identieke eindtermen. Maar vooral, wat je ook kiest, je mag zijn wie je bent en je bent zeker geen nummer op onze school.

Toch heeft de leefschool zijn eigenheid en zijn typische werking. In onze leefschool staan namelijk samenwerken, zorgen voor elkaar en verantwoordelijkheid nog meer voorop. We willen de jongeren bij het leerproces betrekken. Zo laten we hen zelf veel ontdekken en experimenteren.

Leerlingen hebben een mening en die willen we graag horen. Daarom wordt in de leefschool regelmatig een leerlingenforum ingericht. Ook ouders kunnen aankaarten wat goed verloopt op school, maar ze kunnen evengoed veranderingen voorstellen of problemen ter sprake brengen.

We hechten als leefschool veel belang aan het leerproces dat duurzaam moet zijn, maar ook het welbevinden verliezen we niet uit het oog. Daarom werken we in de eerste graad met kernleerkrachten die heel wat verschillende vakken geven. Bovendien zijn er regelmatig teamvergaderingen voor overleg en reflectie.

Specifiek voor de leefschool richten we de school huiselijk in. Leerlingen hebben hun eigen klas. In het gebouw is er bovendien een zithoek (waar ook lessen plaatsvinden), een medialokaal, een stille werkruimte en een winkeltje dat de leerlingen zelf openhouden.

Op die manier trachten we in GO! atheneum en leefschool De Tandem een omgeving te creëren die authentiek is, waarbij plaats is voor verwondering en waarbij leerlingen kunnen openbloeien in een veilige omgeving.

Op onze school kan je in de 1e graad kiezen om les te volgen in de leefschool of in het atheneum. Wat je ook kiest, weet dat je dan sowieso kiest voor kwaliteitsvol onderwijs. Er zijn namelijk heel wat gelijkenissen tussen beiden. Zowel in de leefschool als het atheneum worden dezelfde kernwaarden van onze school gedragen. Ook zullen steeds gepassioneerde leerkrachten lesgeven over identieke eindtermen. Maar vooral, wat je ook kiest, je mag zijn wie je bent en je bent zeker geen nummer op onze school.

Toch heeft de leefschool zijn eigenheid en zijn typische werking. In onze leefschool staan namelijk samenwerken, zorgen voor elkaar en verantwoordelijkheid nog meer voorop. We willen de jongeren bij het leerproces betrekken. Zo laten we hen zelf veel ontdekken en experimenteren.

Leerlingen hebben een mening en die willen we graag horen. Daarom wordt in de leefschool regelmatig een leerlingenforum ingericht. Ook ouders kunnen aankaarten wat goed verloopt op school, maar ze kunnen evengoed veranderingen voorstellen of problemen ter sprake brengen.

We hechten als leefschool veel belang aan het leerproces dat duurzaam moet zijn, maar ook het welbevinden verliezen we niet uit het oog. Daarom werken we in de eerste graad met kernleerkrachten die heel wat verschillende vakken geven. Bovendien zijn er regelmatig teamvergaderingen voor overleg en reflectie.

Specifiek voor de leefschool richten we de school huiselijk in. Leerlingen hebben hun eigen klas. In het gebouw is er bovendien een zithoek (waar ook lessen plaatsvinden), een medialokaal, een stille werkruimte en een winkeltje dat de leerlingen zelf openhouden.

Op die manier trachten we in GO! atheneum en leefschool De Tandem een omgeving te creëren die authentiek is, waarbij plaats is voor verwondering en waarbij leerlingen kunnen openbloeien in een veilige omgeving.