Smartschool

Wat is Smartschool?


Smartschool is een digitaal leerplatform dat toegang biedt tot een leeromgeving waarin je:

 • met leerkrachten vakgebonden informatie, bestanden, enz. kan uitwisselen;
 • algemene info betreffende de werking van de school kan nalezen (ook alle briefwisseling naar huis toe);
 • je evaluatiecijfers kan bekijken (module Resultaten);
 • je lesitems kan bekijken (module Planner);
 • met klasgenoten en leerkrachten kan mailen (module Berichten)
 • in de ‘Mijn documenten’map je werkstukken kan opslaan.

Dit is het webadres van onze smartschool http://tandem.smartschool.be

De school heeft een deontologische code of leefregels opgesteld ivm het gebruik van smartchool.
De deontologische code vind je terug in bijlage 7 in het schoolreglement of kan je hier online belijken en downloaden.

Volgende modules van smartschool worden op onze school actief gebruikt:

 • Berichten
  Veilige, interne communicatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.
 • Nieuwsberichten
  Via nieuwsberichten worden belangrijke, interessante of leuke zaken kenbaar gemaakt aan ouders, leerlingen en leerkrachten.
 • Planner
  De leerkracht noteert de lesonderwerpen, taken en toetsen in de online Planner. Leerlingen en ouders kunnen alles online bekijken.
 • Vakkenbeheer
  Het digitaal verlengstuk van de leerkracht. In deze virtuele klasruimte worden cursussen, presentaties, vaknieuws, documenten en opdachten gedeeld.
 • Resultaten puntenboek
  Volg dagelijks de resultaten van taken, toetsen, … op en herbekijk de reeds ontvangen rapporten.
 • Oudercontact
  Ouders plannen zelf hun afspraken met de leerkracht(en).
 • Intradesk
  Herbekijk alle schooldocumenten (schoolreglement, kalender, brieven,…) op intradesk.
 • Afwezigheden
  Blijf op de hoogte van de afwezigheden van je kind.
 • Kalender
  Uitstappen, vrije dagen, examenperiodes, … alle belangrijke data in 1 kalender.
 • Mijn documenten
  Een persoonlijke online opslagruimte voor eigen bestanden.
 • Enquête
  Laat je stem horen door deel te nemen aan de enquêtes.
 • Jaarplannen
  Een online tool voor leerkrachten die de vorderingen van hun leerplan registreert.
 • Push Notificaties (Berichtgeving)
  Verschijnt er iets nieuws in Smartschool? Dankzij push notificaties krijg je onmiddellijk een mailtje of melding op je smartphone.