Attitude op school

Attituderapport (1e graad)

Omdat we als school veel aandacht hebben voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen zal via het rapport ook een beoordeling en evolutie terug te vinden zijn van een viertal attitudes die we van onze leerlingen verwachten. Het spreekt voor zich dat deze attitudes en criteria aan de leerlingen tijdig en op voorhand zullen worden bekend gemaakt en dat concreet uitgelegd wordt welk gedrag van hen verwacht wordt. Zowel onze leefschool- als atheneumklassen ontvangen bij elk dagelijks werk een attituderapport.

SODA (2e/3e graad)

Onze school geeft onze leerlingen vanaf het 3e middelbaar de mogelijkheid om een SODA-attest te verdienen. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Scholen, maar ook werkgevers vinden deze vaardigheden zeer belangrijk. Via het SODA-attest geven we werkgevers de kans om in direct contact te komen met leerlingen die voldoen aan hun verwachtingen. Het SODA-attest wil fungeren als een extra selectiecriterium voor potentiële werkgevers bij het aanwerven van arbeidskrachten. Het biedt een garantie en zekerheid aan bedrijven dat zij door SODA-leerlingen aan te werven, diegenen met de beste professionele attitude binnenhalen. Het doet bedrijven focussen op datgene waar het echt om draait: attitudes. U kunt alles hierover nalezen op www.sodajobs.be . Onze leerlingen hebben 4 rapportperiodes om dit attest te behalen. Op het einde van het schooljaar organiseren we een uitreiking van de SODA-attesten.

Attituderapport (1e graad)

Omdat we als school veel aandacht hebben voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen zal via het rapport ook een beoordeling en evolutie terug te vinden zijn van een viertal attitudes die we van onze leerlingen verwachten. Het spreekt voor zich dat deze attitudes en criteria aan de leerlingen tijdig en op voorhand zullen worden bekend gemaakt en dat concreet uitgelegd wordt welk gedrag van hen verwacht wordt. Zowel onze leefschool- als atheneumklassen ontvangen bij elk dagelijks werk een attituderapport.

SODA (2e/3e graad)

Onze school geeft onze leerlingen vanaf het 3e middelbaar de mogelijkheid om een SODA-attest te verdienen. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Scholen, maar ook werkgevers vinden deze vaardigheden zeer belangrijk. Via het SODA-attest geven we werkgevers de kans om in direct contact te komen met leerlingen die voldoen aan hun verwachtingen. Het SODA-attest wil fungeren als een extra selectiecriterium voor potentiële werkgevers bij het aanwerven van arbeidskrachten. Het biedt een garantie en zekerheid aan bedrijven dat zij door SODA-leerlingen aan te werven, diegenen met de beste professionele attitude binnenhalen. Het doet bedrijven focussen op datgene waar het echt om draait: attitudes. U kunt alles hierover nalezen op www.sodajobs.be . Onze leerlingen hebben 4 rapportperiodes om dit attest te behalen. Op het einde van het schooljaar organiseren we een uitreiking van de SODA-attesten.