3e graad TSO

Informaticabeheer

Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, voldoende aanleg voor wiskunde en interesse voor talen. In Informaticabeheer word je opgeleid tot een ondersteunende functie in de administratieve informatica-omgeving van een KMO of een non-profit organisatie.
De klemtoon ligt op het beheren van computerapparatuur en -programmatuur, op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, op het begeleiden van pc- gebruikers en op het optimaliseren van de informatieverwerking. Je leert de systeemeenheid en de belangrijkste randapparatuur (scherm, printer...) kennen.
Je leert de onderdelen van de pc zo samenstellen, installeren en configureren dat ze optimaal samenwerken. Je leert de systeemprogrammatuur gebruiken voor het beheer van schijf en bestanden. Je maakt kennis met een netwerk en leert het installeren, beheren en beveiligen. Je leert werken met verschillende toepassingsprogramma’s. Je leert software te onwikkelen voor verschillende toepassingen in verschillende programmeertalen.

Lichamelijke opvoeding en sport

Het globale studiepakket van Lichamelijke opvoeding en sport is minder theoretisch-wetenschappelijk dan Sportwetenschappen in het ASO. Je krijgt niet alleen dubbel zoveel lestijden sport, maar de gestelde eisen zijn ook zwaarder. Je sportieve aanleg weegt in deze richting zwaarder door dan in Sportwetenschappen (ASO).
Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg voor hebt.
De sporten kunnen verschillen van school tot school. … De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.
Theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen.
Je kunt verplicht worden tot deelname aan sportstages, uitstappen en competities.