Missie en visie

Het is onze visie dat alle leerlingen kunnen afstuderen als getalenteerde leerlingen.

We bieden gelijkwaardige kansen op deze brede open school. Onder andere door een brede basiszorg die voor al onze leerlingen geldt, zonder de kwaliteit daarbij uit het oog te verliezen.

Het beste uit al onze leerlingen halen doen we door hen te betrekken en begeleiden in hun proces om hun kwaliteiten uit te breiden en te versterken. Alsook het leren aanvaarden van en omgaan met hun uitdagingen. Dit houdt niet alleen in dat we begrip opbrengen voor hun uitdagingen, maar ook maatregelen op maat toestaan. Dit zou immers impliceren dat een leerling niet meer kan groeien. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en vinden het daarom essentieel om samen met hen te zoeken naar wat hen sterker maakt, hoe ze uitdagingen kunnen compenseren, hen tools aanreiken rond zelfredzaamheid en hen willen helpen groeien in het eigenaarschap van hulp. We willen dus dat leerlingen hun leerproces zelf in handen nemen en dat ze alle kansen die ze krijgen ook benutten. Ouders zijn daarbij een belangrijke partner en daarom wordt ook van hen een engagement verwacht.

Dit is een grenzeloos proces. Dat verloopt met ups en downs, met tegenslagen en meevallers en dat willen we bij ons op school laten eindigen in verwondering.

visie paars

Het is onze visie dat alle leerlingen kunnen afstuderen als getalenteerde leerlingen.

We bieden gelijkwaardige kansen op deze brede open school. Onder andere door een brede basiszorg die voor al onze leerlingen geldt, zonder de kwaliteit daarbij uit het oog te verliezen.

Het beste uit al onze leerlingen halen doen we door hen te betrekken en begeleiden in hun proces om hun kwaliteiten uit te breiden en te versterken. Alsook het leren aanvaarden van en omgaan met hun uitdagingen. Dit houdt niet alleen in dat we begrip opbrengen voor hun uitdagingen, maar ook maatregelen op maat toestaan. Dit zou immers impliceren dat een leerling niet meer kan groeien. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en vinden het daarom essentieel om samen met hen te zoeken naar wat hen sterker maakt, hoe ze uitdagingen kunnen compenseren, hen tools aanreiken rond zelfredzaamheid en hen willen helpen groeien in het eigenaarschap van hulp. We willen dus dat leerlingen hun leerproces zelf in handen nemen en dat ze alle kansen die ze krijgen ook benutten. Ouders zijn daarbij een belangrijke partner en daarom wordt ook van hen een engagement verwacht.

Dit is een grenzeloos proces. Dat verloopt met ups en downs, met tegenslagen en meevallers en dat willen we bij ons op school laten eindigen in verwondering.

visie paars